Advokátska kancelária Mgr. Romana Mravíková je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária. Poskytuje právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva či už fyzickým alebo právnickým osobám na vysoko profesionálnej úrovni s dôrazom na absolútnu spokojnosť klienta. Advokátska kancelária stavia na maximálnej dôslednosti, odbornosti, precíznosti, húževnatosti a úpornosti pri riešení každého konkrétneho právneho problému.

   Našou prioritou je úspešné vybavenie klientových právnych záležitostí v spojení s účelným a hospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne so zárukou maximálnej diskrétnosti.

   Právny servis sme schopní bez problémov zabezpečiť na celom území Slovenskej republiky. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, a nemeckom jazyku. V prípade potreby zabezpečujeme tlmočníka/prekladateľa pre klienta na tlmočenie/preklad do ktoréhokoľvek svetového jazyka.

   Za účelom poskytovania komplexnej právnej pomoci spolupracujeme so znalcami, exekútormi, notármi, správcami konkurznej podstaty a inými advokátmi.  Klientom advokátskej kancelárie dokážeme zabezpečiť urýchlený zápis do katastra nehnuteľností, autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, vypracovanie znaleckých posudkov, kompletné založenie obchodnej spoločnosti, vrátane založenia živností, efektívne vymáhanie pohľadávok a ďalšie.

   Advokátska kancelária Mgr. Romana Mravíková  poskytuje taktiež ON-LINE PRÁVNE PORADENSTVO prostredníctvom právnej poradne. Napíšte nám svoju otázku a náš advokát Vám v krátkom čase poskytne potrebnú právnu radu. Vo výnimočných a odovodnených prípadoch poskytujeme BEZPLATNÚ PRÁVNU POMOC v sídle našej advokátskej kancelárie v Nitre.